Xin chào các nhà viễn chinh!

Kể từ ngày 13/06, chúng tôi sẽ không tiếp tục hỗ trợ những ngôn ngữ dưới đây đối với Dungeon Link.

Những ngôn ngữ này sẽ không còn xuất hiện trong game, cũng như trong các thông báo/sự kiện trên diễn đàn/facebook.

Các ngôn ngữ sẽ ngừng hỗ trợ:
- NGA
- TÂY BAN NHA
- BỒ ĐÀO NHA
- MALAYSIA
- INDONESIA
- VIỆT NAM

Các thiết bị đang sử dụng những ngôn ngữ trên để chơi Dungeon Link sẽ được tự động chuyển sang Tiếng Anh.

Rất xin lỗi và mong nhận được sự thông cảm của các bạn với những bất tiện gặp phải.

Xin cảm ơn,
- Dungeon Link Team -