Tôi vừa cập nhật phiên bản mới ,tải xong vào game hiện thông báo gửi yêu cầu hỗ trợ. Tôi thử xóa hẳn bản cập nhật và tải mới về hoàn toàn nhưng vẫn như vậy. Mong ban quản trị game sớm khắc phục lỗi này