Mod giúp với. Lg Gpro2 không thể vài game được. Mở game chưa kịp load gì đã bị văng ra luôn rồi.