Ngày 17/05/2016 tôi có mua gói vật phẩm (gói vàng)
Giao dịch thành công vàng đã nhân được nhưng khi kiểm tra điểm vip lại ko thấy + thêm điểm là vì sao thế
Mong Ad sớm giải thích