Helo para Zenonians,
Kami bawakan kepada anda Acara Baru!

1. Penetapan Semula Stat dan Kemahiran Pejuang dan Penebas Percuma

Butiran:
A. Penetapan Semula Stat dan Kemahiran Penebas Percuma (1 Kali)

B. Penetapan Semula Pejuang Percuma (1 Kali)

Tarikh: Selepas Kemaskini v3.30 ~ 18 Feb, 11:00 Malam MYT

C. Jualan 50% bagi Penetapan Semula Stat dan Kemahiran Penebas (3 Kali)

D. Jualan 50% bagi PenetapanSemula Kemahiran Pejuang (3 Kali)

Tarikh: 19 Feb, 11:00 Malam ~ 22 Feb, 11:00 Malam MYT


2. Pembaharuan Pakej
Acara Pakej #1:
Zen x 5,000 + Emas x 10,000,000 + Ikan x 80 + Lobak x 80

Acara Pakej #2:
Zen x 5,000 + Emas x 10,000,000 + Ikan x 80 + Tong Minyak x 80

Acara Pakej #3:
Zen x 2,200 + Emas x 2,000,000 + Ikan x 50

Acara Pakej #4:
Zen x 2,200 + Emas x 2,000,000 + Lobak x 50

Acara Pakej #5:
Zen x 2,200 + Emas x 2,000,000 + Tong Minyak x 50

Acara Pakej #6:
Zen x 1,200 + Emas x 6,000,000

Acara Pakej#7:
Zen x 200 + Emas x 500,000 +Skrol Identiti x 15

Pakej Perlindungan:
Zen x 2,700 + Emas x 1,000,000 + Esen Perlindungan (L) x 120

Pakej Korupsi:
Zen x 2,700 + Emas x 1,000,000 + Esen Korupsi (L) x 120

Pakej Pertengahan:
Zen x 2,700 + Batu Aksesori x 200 + Kupon Aksesori B x 15

Pakej Pemula:
Zen x 400 + Stamina Pertempuran x 300 + Skrol Identiti x 20

Pakej Pertengahan:
Zen x 2,700 + Stamina Pertempuran x 400 + Skrol Identiti x 50 + Tiket Cabutanx 50

Pakej Lajutan:
Zen x 5,000 + Emas x 5,000,000 + Pertempuran Stamina x 500, Skrol Identiti x 70 + Tiket Cabutant x 100

Pakej Haiwan Peliharaan:
Zen x 1,290 + Buah Kehidupan B x 30, Haiwan Peliharaan Pertempuran A x 2

Pakej Istimewa:
Zen x 2,700 + Batu Jiwa Khusus x 100 + Batu Senjata x 100+ Batu Perisai x 100

Pakej Batu:
Zen x 5,000 + Kristalx 600


Terima Kasih

- Pasukan Zenonia S -