※Boss Địa Ngục, Cổng Địa Ngục và Phần thưởng trận đấu sẽ được cập nhật 2 tuần một lần.
※Phần thưởng thẻ bài sẽ được cập nhật sau đợt bảo trì định kì hàng tuần.

Phần thưởng Boss Địa Ngục

Mora
Cung thủ
UR9
ATK: 360
HP: 4950
Chi phí: 18
Thiết lập Tác dụng: Hiệu triệu 2 Block Cung tên
Kỹ năng trận đấu: Siêu Block (2)

Phần thưởng Cổng Địa Ngục

June
Cung thủ
SR7
ATK: 228
HP: 3471
Chi phí: 16
Kỹ năng: Tạo lập (7)
Kỹ năng trận đấu: Hoàn thiện sức chịu đựng 3

Phần thưởng Trận đấu

Lauren
Chiến Binh
UR9
ATK: 354
HP: 4805
Chi phí: 18
Thiết lập Tác dụng: Kỹ năng: Tạo lập (2)
Kỹ năng trận đấu: Hiệu triệu Block Kiếm 2