Chào các game thủ!

Đợt bảo trì định kì sẽ diễn ra theo lịch dưới đây.
Bạn sẽ không thể đăng nhập vào game trong thời gian bảo trì.


[Lịch bảo trì]
08:00 - 12:00 ngày 02/03

[Chi tiết]
- Cập nhật cửa hàng

Chúng tôi sẽ cố gắng đảm bảo thời gian bảo trì như đã thông báo.

-Biệt đội Đá Thiêng-