Chào các nhà vô địch!

Cùng xem tuần này có gì được giảm giá nào!
Đừng bỏ lỡ Sự Kiện Giảm Giá Đặc Biệt Hàng Tuần của Kritika nhé!Thời Gian: 5/4 10:00 ~ 12/4 9:59 Giờ Việt Nam

<Vé Chuyển Trang Bị>
- Vé Chuyển Trang Bị (Thanh Khiết): 1,500 Karat
- Vé Chuyển Trang Bị (Thanh Khiết+): 3,000 Karat
- Vé Chuyển Gem: 1,000 Karat

<Lapiz>
- 1,000 Lapiz: 1,000 Karat (1 lần mỗi ngày)
- 3,000 Lapiz: 3,000 Karat (1 lần mỗi ngày)
- 5,000 Lapiz: 5,000 Karat (1 lần mỗi ngày)
- 10,000 Lapiz: 9,000 Karat (1 lần mỗi ngày)
- 20,000 Lapiz: 18,000 Karat (1 lần trong thời gian sự kiện)

<Vé-R>
- 15 Vé-R: 900 Karat (Không giới hạn)
- 50 Vé-R: 2,500 Karat (1 lần trong thời gian sự kiện)

<Đá Thức Tỉnh >
- 100 Đá Thức Tỉnh = 1,000 Karat (Không giới hạn)

<Siêu Khuyến Mãi>
- Phí Thiết Lập Lại Chợ Đen: Giảm 60%
- Phí Hồi Sinh: Giảm 60%
- Phí Thiết Lập Lại Kỹ Năng Thức Tỉnh: Giảm 60%

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!