Chào các Nhà Vô Địch!

Hãy cùng chào đón Sự Kiện Nóng Hổi Đặc Biệt chào mừng kỷ niệm 4 năm Kritika hoàn toàn!
Đừng quên đăng nhập trong những khung giờ dưới đây để thu được phần thưởng và bổ trợ hấp dẫn nhé!Sự Kiện Nóng Hổi #1
Thứ Hai ~ Chủ Nhật
Server Global: 11:00 ~ 16:00 Giờ PST
Server SEA: 11:00 ~ 13:00 Giờ Việt Nam
Đăng nhập & nhận 100 Stamina!

Sự Kiện Nóng Hổi #2
Đăng nhập để nhận Stamina và Bổ Trợ Đặc Biệt~
Server Global: 12:00 ~ 15:00 Giờ PST (Phần Thưởng + Bổ Trợ) / 18:00 ~ 21:00 Giờ PST (Bổ Trợ)
Server SEA: 18:00 ~ 22:00 Giờ VN
Thứ Hai: Tỉ Lệ Nâng Cấp Trang Bị/Khe Nạm/Thần Thú Tăng 50% + Bổ Trợ Vàng 50% + Bổ Trợ EXP 50% + Bí Kíp Thần Thú Giảm Giá 40%
Thứ Ba: Tỉ Lệ Nâng Cấp Trang Bị/Khe Nạm/Thần Thú Tăng 50% + Bổ Trợ Vàng 50% + Bổ Trợ EXP 50% + Bí Kíp Thần Thú Giảm Giá 40%
Thứ Tư: Tỉ Lệ Nâng Cấp Trang Bị/Khe Nạm/Thần Thú Tăng 50% + Bổ Trợ Vàng 50% + Bổ Trợ EXP 50% + Bí Kíp Thần Thú Giảm Giá 40%
Thứ Năm: Tỉ Lệ Nâng Cấp Trang Bị/Khe Nạm/Thần Thú Tăng 50% + Bổ Trợ Vàng 50% + Bổ Trợ EXP 50% + Bí Kíp Thần Thú Giảm Giá 40%
Thứ Sáu: Tỉ Lệ Nâng Cấp Trang Bị/Khe Nạm/Thần Thú Tăng 50% + Bổ Trợ Vàng 50% + Bổ Trợ EXP 50% + Bí Kíp Thần Thú Giảm Giá 40%
Thứ Bẩy: Tỉ Lệ Nâng Cấp Trang Bị/Khe Nạm/Thần Thú Tăng 50% + Bổ Trợ Vàng 50% + Bổ Trợ EXP 50% + Bí Kíp Thần Thú Giảm Giá 40%
Chủ Nhật: Tỉ Lệ Nâng Cấp Trang Bị/Khe Nạm/Thần Thú Tăng 50% + Bổ Trợ Vàng 50% + Bổ Trợ EXP 50% + Bí Kíp Thần Thú Giảm Giá 40%


Sự Kiện Nóng Hổi #3
Đăng nhập để nhận phần thưởng đặc biệt~

Server Global: 9:00 ~ 11:00 Giờ PST
Server SEA: 19:50 ~ 22:59 Giờ Việt Nam
Thứ Hai: 1 Triệu Vàng + 150 Lapiz
Thứ Ba: 1 Triệu Vàng + 1 Vé Thần Thú Sử Thi
Thứ Tư: 1 Triệu Vàng + 3 Chìa Khóa Vàng
Thứ Năm: 1 Triệu Vàng + 3 Chìa Khóa Gem Vàng
Thứ Sáu: 1 Triệu Vàng + 2 Nguyên Liệu Nhẫn Thanh Khiết (Tăng Cường)
Thứ Bẩy: 1 Triệu Vàng + 5 Quân Trang Bang Hội
Chủ Nhật: 1 Triệu Vàng + 20 Huy Hiệu Trận Đấu


* Phần thưởng Stamina chỉ được nhận 1 lần một ngày. Tối đa 200 Stamina 1 ngày.

Chúc các bạn chơi vui ~