ยะโฮ่วว ลิ้งเกอร์!

ถึงสุดสัปดาห์ไอเท็มกิจกรรม x4 แล้ว!เพิ่มโอกาส 4 เท่าที่ไอเท็มกิจกรรมจะดร็อปในดันเจี้ยนเนื้อเรื่อง

ช่วงเวลา:
เซิร์ฟเวอร์ Global: 12:00 - 00:00 น. (PST)
เซิร์ฟเวอร์ Asia: 11:00 - 23:00 น. (เวลาไทย)
เซิร์ฟเวอร์ EU: 12:00 - 00:00 น. (CET)

ไปสนุกกันให้เต็มที่เลย
MilkSoda