สวัสดีค่าา ทุกคนอัตราดร็อปวัตถุดิบจากดันเจี้ยนรวมพลจะเป็น 2 เท่าเลย!

ช่วงเวลา:
เซิร์ฟเวอร์ Global: 12:00 - 00:00 น. (PST)
เซิร์ฟเวอร์ Asia: 11:00 - 23:00 น. (เวลาไทย)
เซิร์ฟเวอร์ EU: 12:00 - 00:00 น. (CET)

ไปบันเทิงกันเลยค่า!
MilkSoda