เห่นโลววว ผู้เล่นทุกคน!รับโกลด์คูณ 4 จากป้อม!

[ช่วงเวลา]
เซิร์ฟเวอร์ Global: 12:00 - 0:00 น. (PST)
เซิร์ฟเวอร์ EU: 12:00 - 0:00 น. (CET)
เซิร์ฟเวอร์ Asia: 11:00 - 23:00 น. (เวลาไทย)

ขอให้มีความสุขกันนะคะ
MilkSoda