สวัสดีค่าา ทุกคนได้เวลามารับโกลด์คูณ 3 ในดันเจี้ยนเนื้อเรื่องกันแล้ว!

ช่วงเวลา:
เซิร์ฟเวอร์ Global: 12:00 - 00:00 น. (PST)
เซิร์ฟเวอร์ EU: 12:00 - 00:00 น. (CET)
เซิร์ฟเวอร์ Asia: 11:00 - 23:00 น.(เวลาไทย)

ขอให้มีความสุขกันนะคะ
MilkSoda