ลิ้งเกอร์ทุกท่าน สวัสดีค่ะ!

เราจะเพิ่มอัตราซัมม่อนผู้กล้าจาก "ซัมม่อนกิจกรรม" และ "ซัมม่อนเครื่องสวมใส่กิจกรรม" ให้นะคะ!

ช่วงเวลา:
เซิร์ฟเวอร์ Global: 00:00 - 24:00 น. (PDT)
เซิร์ฟเวอร์ Asia: 23:00 (วันก่อน) - 23:00 น. (เวลาไทย)
เซิร์ฟเวอร์ EU: 00:00 - 24:00 น. (CET)

อัตรา "ซัมม่อนกิจกรรม" และ "ซัมม่อนเครื่องสวมใส่กิจกรรม"

- 5★: ปรับเพิ่มอัตรา 2 เท่า
- 6★: ปรับเพิ่มอัตรา 3 เท่า
- ผู้กล้าในเนื้อเรื่อง & เครื่องสวมใส่ในเนื้อเรื่อง: ปรับเพิ่มอัตรา 1.5 เท่า

อัตรา "ซัมม่อนแบบพิเศษ" ของผู้กล้า Adventure Time

- 5★: ปรับเพิ่มอัตรา 2 เท่า
- 6★: ปรับเพิ่มอัตรา 3 เท่า

ไปบันเทิงกันเลยค่ะ
MilkSoda