Xin chào các Nhà Vô Địch!

Nhân dịp Lina chính thức ra mắt, Kritika xin gửi tới các bạn sự kiện giảm giá cực sốc như sau!

Thời Gian: 8/11 - 5/12

Vật Phẩm Giảm Giá:

- 5,000 Lapiz: 4,500 Karat (1 lần mỗi ngày)
- 10,000 Lapiz: 8,000 Karat (1 lần trong thời gian sự kiện)
- 20,000 Lapiz: 16,000 Karat (1 lần trong thời gian sự kiện)
- 50 Vé-R = 2,500 Karat (1 lần mỗi ngày)
- 500 Băng Đô Đấu Sĩ: 3,500 Karat
- 500 Giầy Hiệp Sĩ: 3,500 Karat
- 500 Kiếm Cuống Nhân: 8,000 Karat
- 500 Khiên Hộ Thần: 8,000 Karat
- 500 Tinh Chất: 10,000 Karat (1 lần trong thời gian sự kiện)
- 200 Tinh Chất: 4,600 Karat (1 lần trong một ngày)
- 500 Xu Mao: 10,000 Karat (1 lần trong thời gian sự kiện)
- 200 Xu Mao: 4,600 Karat (1 lần trong thời gian sự kiện)
- 500 Rương Ác Quỷ = 2,000 Karat (1 lần mỗi ngày)
- 500 Di Vật Cổ Đại = 2,000 Karat (1 lần mỗi ngày)
- Gem +10: 1,600 Karat
- Opal +100 (Kĩ Năng): 12,000 Karat (1 lần trong thời gian sự kiện)
- Vé Chuyển Trang Bị (Thanh Khiết): 1,000 Karat
- Vé Chuyển Trang Bị (Thanh Khiết+): 2,000 Karat
- Vé Chuyển Gem: 1,000 Karat (Khuyến mãi cố định)
- Vũ Khí Thanh Khiết +0: 1,000 Karat (Không giới hạn)
- Giáp Thanh Khiết +0: 700 Karat (Không giới hạn)
- Phụ Kiện Thanh Khiết +0: 1,000 Karat (Không giới hạn)
- Vũ Khí Mao Hủy Diệt +20: 1,000 Karat
- Vé Thần Thú Thanh Khiết = 5,000 Karat (Không giới hạn)
- Vé Thần Thú Huyền Thoại = 1,000 Karat (Không giới hạn)
- 5 Nhẫn Thanh Khiết+ (Tăng Cường): 1,000 Karat
- 250 Đá Thức Tỉnh Siêu Việt = 9,000 Karat (1 lần mỗi ngày)
- 250 Đá Tinh Thông = 4,600 Karat (1 lần mỗi ngày)
- Stamina: Giảm 50%
- Rương Báu: Giảm Giá 50%
- Phí Thiết Lập Lại Chợ Đen: Giảm 60%
- Phí Hồi Sinh: Giảm 60%
- Phí Thiết Lập Lại Kĩ Năng Thức Tỉnh: Giảm 60%

Đừng Bỏ Lỡ!